KARBONDİOKSİT GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ


Genel Özellikler

 

CO2 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
Karbondioksit; renksiz, kokusuz, elektrik iletkenliği olmayan, yangın söndürmek için uygun bir inert gazdır.
Karbondioksit hava içerisindeki oksijeni ve/veya gaz fazındaki bir yakıtın konsantrasyonunu yanmanın duracağı noktaya kadar düşürerek, yanmayı soğutarak söndürür.
Özellikleri
Ozona zarar vermez.
Fiziksel olarak söndürme yapar
Lokal söndürme amaçlı kullanılır
İnsan bulunan mekanlarda kullanılmaz
Yeniden doldurma maliyeti düşük, yangın yaygın olarak bulunabilir
Boşalma süresi 60-120 saniyedir. ( lokal sistemler için 30 saniye)
Düşük basınçlı sistemler: Düşük basınçlı karbondioksit sistemleri, yüksek miktarda söndürücüye ihtiyaç duyulan mekanlarda toplam hacim koruma uygulamalarında kullanılır.
Yüksek basınçlı sistemler: Yüksek basınçlı karbon dioksit sistemleri, hem toplam hacim koruma hem de lokal koruma uygulamalarında kullanılmaktadır.

KullanıldığıYerler

    Güç aktarım odaları
    Jeneratör güç setleri
    Motor odaları
    Kayıt odaları
    Kablo ve tesisat galerileri
    Elektrik dağıtım odaları/merkezleri
    Bilgisayar odaları
    Yanıcı sıvı depolama alanları
    Boyama kabinleri
    Arşivler
    Basım Evleri
    Endüstriyel Fırınlar
    Geniş Ticari Yemek Pişrme Alanlari
    Ve daha birçok endüstriyel uygulamalar

 

CO2 GazliıSöndürme Sisteminin Kullanılamayacağı Malzemeler

Selüloz nitrat gibi oksijen ihtiva eden kimyasallar,

Sodium, potasyum, magnezyum, titanyum ve zirkunyum gibi reaktif metaller.