YANGIN EĞİTİMİ


Genel Özellikler


   TEMEL YANGIN EĞİTİMLERİ

 Amaç:

    İşletme/kurum çalışanlarını olası yangınları önlenmesi, yangın anında doğru davranış biçimlerinin kazandırılması konusunda eğiterek, can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır.

    Eğitim konuları:

        Ülkemizdeki yangın olayları ve istatistikler
        Yanma ve yangın olgusu
        Yangın sebepleri
        Yangın önleyici tedbirler
        Söndürme metotları
        Yangın anında hareket tarzı
        Yangın ihbarı
        Yangınlarda tahliye ve toplanma
        İşletme yangın organizasyonu     
        İşletme acil durum planı
        Yangınla mücadele malzemeleri
        Bina içi yangın dolaplarının kullanımı
        Yangın söndürme cihazlarının kullanımı

Katılım: İşletme/kurumda çalışan tüm personelin alması gereken temel eğitimdir.

Süre: 4 Ders saati (Yılda bir kez tekrarlanmalıdır.)

Belge: Eğitim sonunda eğitim sonuç raporu düzenlenerek, katılımcılara eğitim katılım belgesi verilir.

Eğitmen: Yangın konusunda 20 yıl tecrübeli uzman ve eğitmenler